Ratten

De grootste rattensoort in Nederland is de bruine rat. Andere soorten zijn de zwarte rat, de muskusrat en de woelrat. De bruine rat is ook wel bekend onder de namen Noorse rat, rioolrat, waterrat, stadsrat, of kortweg rat. Hij is een van de meest succesvolle zoogdieren ter wereld en komt over bijna de gehele wereld voor tot in de binnenlanden van Afrika.

Schade

· Ratten kunnen ziektekiemen verspreiden (o.a. veeziekten)
· Bevuiling van voedselvoorraden.
· Knaagschade.
· Verstoring van de rust