Muizen en Ratten
Muizen


De naam muis wordt gebruikt voor allerlei kleine zoogdieren, in het bijzonder de huismuis.

De huismuis
Deze soort heeft zich in de voetstappen van de mens over vrijwel de hele wereld verspreid. Hierdoor is de huismuis na de mens het zoogdier met de grootste verspreiding ter wereld. Hij leeft in de buurt van de mens: in gebouwen (van huis tot stal). Ze zijn zelfs kolenmijnen en in koelhuizen gezien!

Schade
· Huismuizen kunnen ziektekiemen verspreiden.
· Bevuiling van voedselvoorraden.
· Knaagschade.
· Verstoring van de rust.

Andere muizensoorten: bosmuis, huisspitsmuis, veldmuis.

Ratten


De grootste rattensoort in Nederland is de bruine rat. Andere soorten zijn de zwarte rat, de muskusrat en de woelrat.
De bruine rat is ook wel bekend onder de namen Noorse rat, rioolrat, waterrat, stadsrat, of kortweg rat. Hij is een van de meest succesvolle zoogdieren ter wereld en komt over bijna de gehele wereld voor tot in de binnenlanden van Afrika.

Schade
· Ratten kunnen ziektekiemen verspreiden (o.a. veeziekten)
· Bevuiling van voedselvoorraden.
· Knaagschade.
· Verstoring van de rust