Houtaantasters
Impregneren

Impregneren als behandelmethode tegen houtaantasting wordt in de praktijk het meest toegepast. Alle bereikbare houtdelen worden met een speciaal bestrijdingsvloeistof ingespoten. Om een optimale behandeling uit te kunnen voeren, moeten de houtdelen voldoende stofvrij zijn. De houtdelen kunnen namelijk de bestrijdingsvloeistof het beste opnemen wanneer het houtoppervlak schoon en stofvrij is. Om een impregneerbehandeling te kunnen uitvoeren, mogen de houtdelen niet voorzien zijn met verf, lak of soortgelijke middelen, dit met als reden dat de bestrijdingsvloeistof niet in de houtdelen kan trekken. Mochten er houtdelen zijn die wel behandeld zijn met verf, lak of iets soortgelijks, dan kan een injectie behandeling uitkomst bieden.